Herder
Jmaa el Fnaa plein
Kamelenjongen
Marokkaanse lamp
 
 
 

Algemene reisvoorwaarden

Prijzen
Alle prijzen die op deze website vermeld staan zijn vanaf prijzen per persoon en in Euro's, tenzij anders is vermeld

De basisprijs is inclusief
een retourvlucht met Transavia, of Royal Air Maroc via Casablanca
luchthavenbelasting
minimaal 3 hotelovernachtingen in een gedeelde tweepersoonskamer
transfer van de luchthaven naar uw hotel (enkele reis), tenzij ander vermeld

Niet inbegrepen in de basisprijs zijn de verplichte bijdrage aan het Calamiteitenfonds Ó Ç 2,50 per boeking (tot 9 personen). De vliegreis is gebaseerd op de goedkoopste boekingsklasse en als deze volgeboekt is dan kan tegen toeslag uitgeweken worden naar een duurdere klasse.

Lijndienst
U vliegt per lijndienst in ca. 3,5 uur van Amsterdam naar Marokko. Op het moment van boeking is uw vluchtschema bekend. Onverwachte gebeurtenissen zoals vluchtregulaties, weersomstandigheden, stakingen etc. kunnen de uiteindelijke vliegtijden be´nvloeden. Valerius Reizen zal in dergelijke omstandigheid bemiddelen bij het zoeken naar alternatieven. Eventuele meerkosten zullen aan u worden doorberekend. U dient er rekening mee te houden dat de naam zoals vermeld in het vliegbiljet overeen dient te komen met uw paspoort gegevens. U mag per persoon max. 20kg bagage meenemen (in de business class 30kg).

Wijziging/annulering
Op wijziging en/of annulering van een reis zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing. Zie hiervoor de voorwaarden in de ANVR brochure.

Goed verzekerd op reis
Wij raden u aan om naast een reisbagage- en ziektekostenverzekering ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Hiermee behoedt u zich voor de financiŰle gevolgen van ongeval, ziekte en annulering of vroegtijdige onderbreking van uw vakantie. Valerius Reizen is u hierbij graag van dienst.

Transfers
In Casablanca, Marrakech en bij de rondreizen zijn de transfers van de luchthaven naar uw hotel (enkele reis) bij de basisprijs inbegrepen. Dit in tegenstelling tot de hotels aan de Atlantische kust en het Atlasgebergte, waar een huurauto wordt aanbevolen.

Reserveringskosten
Wij berekenen Ç 50 reserveringskosten per boeking.

Preferenties
Aan preferenties (voorkeuren) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo veel mogelijk worden voldaan. Echter, een garantie hiervoor kan nooit worden gegeven.

Reisdocumenten
Na reservering ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging, tevens factuur, welke u nauwkeurig dient te controleren op onjuistheden. Na ontvangst van uw betaling (6 weken voor uw vertrek) sturen wij u uiterlijk 1 week voor vertrek uw reisbescheiden toe.

Onvolkomenheden
Mocht u op de bestemming een fout of een onvolkomenheid constateren, dan bent u verplicht daarvan direct melding te doen bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst, zoals bijvoorbeeld de vervoerder of de hoteleigenaar, bij onze plaatselijke vertegenwoordiger, of rechtstreeks bij Valerius Reizen. U geeft daarmee de gelegenheid de gemaakte fout of onvolkomenheid te herstellen en verder ongemak of een klacht te voorkomen.

Aansprakelijkheid bij boeking
Degene die (ook) een reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt.

Magisch Marokko is een product van:
Valerius Reizen Valerius Reizen BV
Cornelis Krusemanstraat 1
1075NB Amsterdam
Telefoon: 020-673.07.73
Fax: 020-6723556
email: info@magischmarokko.nl
website: www.valerius.nl

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34.143.140.
Ons BTW nummer is NL 8093.60.275.B.01

Klik hier om te gaan naar de ANVR siteANVR en Reisvoorwaarden
Valerius Reizen BV is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze brochure tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR brochure , welke u tevens kunt downloaden op de ANVR-website . Het boekingskantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dat niet, vraagt u er dan om. De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie.

Klik hier om te gaan naar de SGR siteStichting Garantiefonds Reisgelden
Valerius Reizen BV is aangesloten bij SGR. Alle reizen op deze website, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Klik hier om te gaan naar de Calamiteitenfonds site Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties hebben zich in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. U kunt onze milieubeleidsverklaring hieronder nalezen.

Milieubeleidsverklaring
Toerisme heeft als 's wereld grootste economische activiteit een enorme impact op de mens en het milieu. Om die impact niet te laten leiden tot afbraak van de basis wat reizen zo aantrekkelijk maakt, moet door verschillende partijen worden samengewerkt. Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen ˇˇk in de toekomst mogelijk blijft voor volgende generaties.

Valerius Reizen is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het duurzame toerisme en tracht door middel van een milieu vriendelijk inkoopbeleid haar steentje bij te dragen. Wij ontwikkelen daarvoor kwalitatief hoogstaande reizen waarbij de kleinschaligheid van de accommodaties een belangrijke rol spelen. Tevens proberen wij de positieve effecten van het reizen voor zowel natuur, cultuur als bevolking in het bestemmingsgebied te versterken en de schadelijke effecten zoveel mogelijk proberen te beperken.

Ook op het gebied van interne milieuzorg proberen we zo milieuvriendelijk te werken. Informatie en samenwerking nemen een belangrijke plaats in binnen het milieubeleid van Valerius Reizen.

Door middel van gedegen informatie over duurzaamheid en duurzame gedragsalternatieven willen we u in staat stellen om een verantwoorde keuze te maken. Tegelijkertijd beseffen we dat het realiseren van een duurzame ontwikkeling uitstijgt boven de individuele belangen en de mogelijkheden van de reiziger en de reisorganisatie. Daarom kiezen wij voor een brede samenwerking en uitwisseling van informatie.

Om deze doelstellingen te bereiken zal Valerius Reizen zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen. Daarnaast zullen initiatieven van de medewerkers om de negatieve effecten van de milieueffecten van de producten en diensten van Valerius Reizen te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.

U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl en de ANVR informatie over duurzaam toerisme.